Hjem      Bestille Dyrekommunikasjon      Bestille Dyrekommunikasjon med avdøde dyr
Bestilling av Dyrekommunikasjon med avdøde dyr

 


Å kommunisere med avdøde dyr fungerer på samme måte, og like bra som med levende dyr.

Les mer 
Jeg trenger følgende informasjon når du bestiller:

(Du kan merke teksten under og kopiere den inn i e-posten du sender, så blir det lettere å få med alt)

 

Om Dyret:

- Daglig navn

- Kjønn

- Alder da dyret døde

- Rase/art

 


Om deg:

- Navn

- E- post

- Adresse

- Telefonnummer

- Hvor lenge dyret var hos deg


 

 Spørsmål du ønsker at jeg skal stille dyret:

- Max 5 spørsmål

- Spørsmålene bør være så korte og tydelige som mulig

- Prøv å ikke sette sammen flere spørsmål i ett


 

Er det noe du ønsker jeg skal arbeide spesielt med?

Klikk her for å finne oversikt over hva det jobbes med i Dyrekommunikasjon.


 

Bilde av dyret:

- Bildet bør vise ansiktet/øynene på dyret

- Bildet bør helst sendes på e-post, men kan også sendes via MMS eller brev

  (be om min adresse dersom du må sende bildet i posten)


 

Hvor fant du Humanimal Care?

(via nettsøk, på Facebook, via venner/bekjente eller lignende)Viktig informasjon:


  • Jeg må ha tillatelse av dyrets eier for å kunne gjøre en dyresamtale. les mer
  • Når du bestiller samtale er det viktig å informere om at dyret har gått over på den andre siden. Det er avgjørende for samtalens resultat fordi jeg da vil kunne fokusere på riktig sted.
  • Når jeg har gjort kommunikasjonen så sender jeg den til deg via post/brev.
    Sammen med kommunikasjonen du får i posten følger det med time til gjennomgang av samtalen. (inkludert i prisen), + diverse informasjon og brosjyrer.
    Dette er en vikitg del av helheten. les mer
  • Dersom ikke annet er avtalt gjør jeg dyresamtaler innen 14 virkedager fra betalingen er mottatt. 
  • Etikk og Taushetsplikt - les mer
  • Les mer om Dyrekommunikasjon i undermenyene