top of page

Attest Karin Elise Hansen

Flammehuset AS

Brevigveien 224

1912 Enebakk

 

Karin Elise Hansen
(Tidl. Karin H. Ødegaard)

 

 

 

Lisens for utdannet Dyretolk av Flammehuset AS

 

Karin har fullført sin utdannelse som Dyretolk hos Flammehuset AS og bestått eksamen 01.03.2015.
Hun har fullført 110 godkjente samtaler i løpet av sin utdannelse. Karin har brukt teknikkene og utført konsultasjon med eier, i tråd med Flammehuset as sine etiske rettningslinjer.

 

Karin har en intensjon om å hjelpe dyr og deres eier å forstå hverandre bedre og det syntes i hennes arbeid som dyretolk. Hun er den dyretolk man raskt får tillit til, og hun er meget ryddig og seriøst i hvordan hun fremstår som dyretolk.

 

Karin tar imot dyrets informasjon på en veldig god måte. Hun ivaretar alltid dyrets perspektiv på livet og har klart å finne balansen mellom det å ivareta dyrets syn på livet og speilingen til eier på en balansert god måte. Karin utfører sine kommunikasjoner med stor ydmykhet, kjærlighet, trygghet og innsikt.
Karin kan få samtaler som går dypt inn i dyrets bevissthet, men også fange opp blokkeringer på det fysiske plan. Hun hjelper eier å finne konkrete løsninger som kan lette eiers jobb med sine utfordringer.

 

Karin anbefales som dyretolk til ditt dyr.

 

 

Flammehuset AS

Merete Hammerø Jacobsen

 

Enebakk 01.03.2015

Logosp3.jpg

(foto av lisens):

001_edited.jpg
bottom of page