top of page

Savnede dyr og forsvinninger

01a - golden-retriever-623178_1280.jpg

Når jeg arbeider med en forsvinning forsøker jeg å få informasjon fra dyret om årsaken til forsvinningen, i tillegg til at jeg ber dyret beskrive hvor det befinner seg. Jeg prøver også å guide dyret hjem eller til mennesker slik at det kan få hjelp. Dersom dyret ikke lever så vil jeg som regel få informasjon og beskjeder allikevel.

Forsvinninger er tidkrevende, og ofte vanskelige å tolke fordi jeg får mye informasjon i form av bilder og følelser fra dyrets ståsted. Jeg tolker det dermed fra dyrets øyne,- noe som kan se litt annerledes ut fra et menneskes øyne (hvordan ting ser ut i området rundt osv.) Det er også krevende fordi dyret forflytter seg.

 

I gjennom min utdannelse til Dyretolk hadde vi et eget kurs som gikk kun på Forsvinninger, og vi lærte flere teknikker vi kan bruke i slike saker. I ettertid har jeg hatt mange savnet- saker, og har fått litt erfaring rundt det hele. Jeg føler derfor også at jeg kan tilby å hjelpe til når dyr forsvinner. Jeg henviser alltid videre dersom jeg ikke har mulighet til å ta saken selv.

 

Som i en vanlig dyrekommunikasjon noterer jeg alt som kommer frem, og tegner det jeg ser under forklaring av terreng. Når kommunikasjonen er gjort snakkes vi på telefonen og gjennomgår det som kom frem, også sender jeg alt i posten i etterkant sammen med en artikkel jeg har skrevet 'Når dyr forsvinner', og diverse informasjon.

Les hva jeg har skrevet om hva eier kan gjøre, og hvorfor dyr forsvinner under. Det er etter min mening avgjørende å vite litt om.

Hva kan eier/familien gjøre?

 

 • Vær positiv!
  Vi overfører våre energier til dyra. Dersom vi er redde og tenker det verste så vil dette påvirke dyret. Det er forståelig om dette er vanskelig når dyret vi er så glad i er savnet. Men gjør ditt beste! Tenk gode tanker og på gode minner dere har sammen, og ønsk dyret velkommen hjem.
   

 • Let samme dag!
  Det viktig at eier drar ut og leter samme dag som jeg gjør kommunikasjonen dersom det er praktisk mulig. Dyr forflytter seg, og informasjon jeg fikk opp under dyresamtalen vil kanskje være feil hvis eier leter flere dager etter.
   

 • Vær åpen for alt hva dyret har å formidle til deg!
  Dyret formidler ofte ting du ikke trodde du skulle høre, eller trodde hadde noe med forsvinningen å gjøre. Eiere som kontakter meg er naturligvis mest interessert i at jeg skal finne dyret for dem, men det kan altså ligge en årsak bak som er uventet, og som du kanskje må jobbe litt med.
   

 • Gi tilbakemelding!
  For at jeg skal kunne jobbe med savnet-saker trenger jeg tilbakemeldinger fra eier på hva som skjer. Det kan gi meg bekreftelse eller en pekepinn på at jeg har vært/er på rett spor, samtidig som det er motiverende. Det er godt å få i vanskelige saker som dette kan være.

   

Hvorfor forsvinner dyra?

Dyra har overfor menneskene sine oppgaver de skal fullføre. De velger oss som eiere, og kan f.eks. ha i oppgave å styrke selvfølelsen din, lære deg om forholdet menneske-dyr, slippe kontroll- følelsen osv. Noen ganger kan vi se hva denne oppgaven er, og andre ganger er det mer uklart for oss, men i gjennom dyresamtale ved en forsvinning vil som oftest dette bli tydeligere for eier.

Når dyr forsvinner så er det alltid en årsak bak. (selv om hunden bare har stukket til naboen med 'løpetispe'). Det kan være at dyret ønsker å belyse noe, få deg til å innse noe/ se ting på en ny måte. Eller det kan være at oppgaven er fullført, og at dyret flytter for å hjelpe en annen som trenger det. Ofte vil dyretolken da få opp at dyret 'døde' fordi det har startet på nytt et annet sted. Er dyrets hensikt at du skal lære noe, så vil det i de fleste tilfeller komme hjem når du har 'lært' det du skal.

Jeg trenger følgende informasjon før jeg kan gjøre kommunikasjonen:

(Du kan merke teksten under og kopiere den inn i e-posten du sender, så blir det lettere å få med alt)

Om Dyret:

 • daglig navn

 • kjønn

 • alder

 • om dyret er kastrert/sterilisert

 • rase/art

 • hvor lenge dyret har vært hos deg
   

Om deg:

 • navn

 • E- post

 • postadresse

 • telefonnummer
   

 Spørsmål du ønsker at jeg skal stille dyret:

 • max 4 spørsmål

 • korte, tydelige spørsmål

 • prøv å ikke sette sammen flere spørsmål i ett

 • dette kan være spørsmål rundt forsvinningen, eller hverdagslige ting du lurer på
   

Bilde av dyret:

 • bildet bør vise ansiktet/øynene på dyret

 • bildet bør helst sendes på e-post, men kan også sendes via MMS

Informasjon om forsvinningen:

 • hvor lenge har dyret vært borte?

 • hvilke muligheter du har for å lete etter dyret, eller få hjelp av andre til å lete?

 • hva du har gjort for å finne dyret til nå. (Dette for at jeg på best mulig måte kan veilede og hjelpe deg videre med tips og råd).

Hvor fant du Humanimal Care?

(via nettsøk, på Facebook, via venner/bekjente eller lignende)

Pris: 1 000,- (inkl. gjennomgang). 

Oppfølgings- kommunikasjon, kr.: 500,-


(noen ganger kan man ha behov for en oppfølging på samme dyr, enten om de ikke har kommet hjem, eller har kommet hjem, og man sitter med noen spørsmål).

Bildet er tatt av Kessa fra Pixabay.jpg

Ønsker du min hjelp i en savnet- sak?

 

Jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg og dyret.

Send en henvendelse til meg på:

 

E-post: humanimalcare@outlook.com

eller Tlf.: +47 911 79 788 

Tips:

Det fins mange grupper på Facebook som kan hjelpe deg. Søk f.eks. på 'Dyr forsvunnet', så vi du få flere forslag til grupper.

Viktig informasjon:

 • Når jeg har gjort kommunikasjonen ringes vi slik at vi kan gjennomgå det som kom frem. Du vil i etterkant motta kommunikasjonen på e-post, slik at du kan lese den flere ganger, og oppbevare den til senere. Det kan komme frem mye informasjon 'mellom linjene' (som ikke har med forsvinningen å gjøre), som man ofte forstår i etterkant. Sammen med samtalen vil det følge med diverse informasjon.
   

 • Jeg må ha tillatelse av dyrets eier for å kunne gjøre en dyrekommunikasjon (les mer)
   

 • Les om min taushetsplikt og etikk her
   

Etikk og Taushetsplikt

bottom of page