top of page

Gjennomgang av dyrekommunikasjonen

01 - dog-679003_1280.jpg

For at eier og dyr skal få maksimalt ut av dyrekommunikasjonen (fjernkommunikasjon), har vi en telefonsamtale i etterkant for å gjennomgå innhold, spørsmål osv. Dette er inkludert i prisen. (Ved nærkommunikasjon gjennomgåes alt på stedet). 

 

 

Du får tilendt tidspunkt for telefonsamtale sammen med dyrekommunikasjonen. Timen vil bli satt opp noen dager etter at jeg har sendt dyrekommunikasjonen, slik at du skal ha muligheten til å lese den flere ganger og fordøye det som kom frem.

 

Tips: Lag deg gjerne en lapp der du skriver opp ting du lurer på etter hvert som det dukker opp. Gi meg beskjed dersom timen ikke passer, slik at vi kan finne en ny tid.

Gjennomgangen er meget viktig fordi det kan komme frem ting i en dyrekommunikasjon som kanskje ikke er helt forståelig for den som leser den. Under telefonsamtalen vil vi gjennomgå kommunikasjonen slik at jeg kan forklare mer rundt det som kom frem, du vil få svar på ting du lurer på, osv. 

 

Ofte kan det også komme frem mer informasjon fra dyret under disse samtalene som ikke kom frem i dyrekommunikasjonen. F.eks. hvis eier spør om noe, så kan dyret svare gjennom meg der og da, når jeg er 'koblet på'.

 

Vi snakker også om eventuelle hjelpemidler som eier kan jobbe med i etterkant.

De som gjennomgår kommunikasjonene i etterkant forteller at de får veldig mye ut av det, og at de ikke ville vært det foruten.

 

 

Dersom du velger å ikke benytte deg av gjennomgangen i etterkant vil min jobb bare være halvveis utført, og dyret får ikke den hjelpen det skal ha. Dette er ikke riktig overfor dyret som trenger hjelp, og som gjerne vil hjelpe oss.

 


Det er viktig å huske at jeg som dyretolk har taushetsplikt, og følger etiske retningslinjer.

Ingenting er feil eller flaut å snakke om eller spørre om. Dyr dømmer aldri sin eier og menneskene rundt seg, selv om det skulle være at de ble slått og mishandlet! Er det noe de ønsker skal frem, formidler de det på en sånn måte at eier alltid tåler å høre det. Sensitive opplysninger kan komme frem, og det er greit å være forberedt på, men ordtaket "man får aldri mer enn man tåler" er meget treffende her. De fleste opplever at dyrekommunikasjonen har gitt de en ny måte å tenke på og se dyret på, og de er veldig glad for å ha gjort det både for sin egen del, og for dyret. Jeg håper du vil sitte igjen med det samme inntrykket av det hele.

 

...Samtidig så kunne Shakira fortelle at det var en gutt rundt henne som ikke ble hørt. Vi fant ut hvilken gutt dette gjaldt og vi kontaktet ham. Det viste seg at han hadde det vanskelig og følte at ingen hørte på han. Vi tok tak i situasjonen,- og gutten og foreldrene fikk hjelp.

bottom of page