top of page

Hva er Dyrekommunikasjon?

Vi har alle iboende egenskaper som vi kan utvikle, og bruke blant annet til å kommunisere med dyr for å gi de 'en stemme'. Man kan kommunisere med alle slags dyr,- både husdyr, ville dyr, avdøde dyr, og dyr som har forsvunnet. Mange ønsker å gi dyret sitt en stemme gjennom dyrekommunikasjon for å høre hvordan de har det, hvordan de trives og om det er noe de ønsker skal være bedre eller annerledes. Andre opplever f.eks. vanskeligheter i form av adferdsendring, og tar kontakt med en dyretolk for å prøve å finne ut av hva det kan være, og kanskje få svar på hvordan de kan hjelpe dyret sitt.

 

Noen er bare nysgjerrige på hva dette er, og det forstår jeg godt. Ønsker du å lese mer om hva Dyrekommunikasjon er? Les gjerne hva jeg har skrevet om emnet her: "Snakke med dyr - seriøst?". Den inneholder mine egne tanker, refleksjoner og erfaringer rundt det hele. Ja det er litt lang lesning, men jeg har prøvd å skrive om det fra flere innfallsvinkler, og skrevet det til de som virkelig er nysgjerrig på hva dyrekommunikasjon virkelig er.


Min vei til lisensiert Dyretolk startet i januar 2010, og strakk seg over drøye 5 år. Jeg har vært heldig å gå på to skoler og lært ulike teknikker, men den aller største og mest verdifulle lærdommen fikk jeg på Norges eldste skole innen faget - Flammehuset Dyrekommunikasjonsskole, hvor jeg fullførte med eksamen i mars 2015. Det har vært en lang vei å gå, men den har virkelig ført med seg enormt med lærdom både om meg selv, om dyr, og om andre mennesker.

(les mer under menyen nedenfor)..

 

 

NYTT! Jeg har fått student! Han kommer til å være med på mange av dyrekommunikasjonene jeg gjør fremover, for å lære. Hvis han har kommunisert med ditt dyr, så vil du få høre hva han fikk frem, og det er helt gratis. Vi gjør hver vår separate kommunikasjon, og det vil ikke påvirke mitt arbeid. Husk at han er helt nybegynner, men jeg syns han er veldig flink allerede. Det er ikke mulig å bestille kommunikasjon kun med studenten.

Dersom du IKKE ønsker at han skal kommunisere med ditt dyr, så må du gi beskjed. Det er også helt i orden.

Studenten har samme taushetsplikt som meg. 
Spør meg hvis du lurer på noe om dette!

Bestille dyrekommunikasjon

Bestill dyrekommunikasjon til ditt dyr. Informasjon finner du her

Hva jobbes det med i
dyrekommunikasjon?

Ut i fra du ønsker jobbes det med ulike teknikker når jeg kommuniserer med dyr.

Dyr som
forsvinner

Det hender jeg tar på meg saker der dyr er forsvunnet. Les mer om hvordan jeg abeider.

Etikk og
taushetsplikt

Humanimal Care setter etikk høyt, og har taushetsplikt. Les mer om dette her.

01 - boerboel-739749_1280.jpg

Hvordan gjøres det?
 

Når jeg kommuniserer med dyra skjer dette telepatisk og i stillhet. Jeg får informasjon fra dyret gjennom ord, bilder, følelser, ‘film-snutter’, i symboler, farger osv. Dyret sender altså signaler, og jeg bruker kroppen min som mottaker og sender. Dette fungerer på samme måte om Dyretolken er fysisk sammen med dyret, eller om kommunikasjonen foregår på avstand med det jeg kaller 'Fjernkommunikasjon'.

 

Under en dyrekommunikasjon behøver ikke dyr og eier å foreta seg noe. Noen kan kanskje merke at dyret blir merkbart slitent mens kommunikasjonen pågår, fordi de bruker masse energi på å sende alle signalene til dyretolken eller mottakeren.

 

Jeg skriver ned alt som kommer frem på papir underveis i kommunikasjonen, som eier får tilsendt pr. e-post i etterkant. Jeg arbeider med flere ulike teknikker under en kommunikasjon, og kan komme med ulike hjelpemidler til eier. Hva disse går ut på kan være ulikt fra tilfelle til tilfelle. For å lese mer om teknikker og hjelpemidler kan du klikke her.  
 

Når kommunikasjonen er gjort har vi en gjennomgang på telefonen. Du får time til gjennomgang når du får kommunikasjonen. Da snakker vi om det som kom frem, og jeg hjelper eier å forstå budskapet og meningen bak. Gjennomgang av samtalen er en svært viktig del av helheten. (Les mer om gjennomgang av samtalen her). 

 

Dyrekommunikasjon kan gi mange forløsninger på personlig plan,- og ikke minst et nytt syn på dyret sitt. Man får ofte en bedre forståelse av dyret både fysisk om mentalt,- noe som igjen kan hjelpe både dyr og eier til en bedre hverdag.

01 - shutterstock_115922365.jpg

Hva forteller dyra?
 

Dyret kan fortelle om trivsel og hvordan det har det i hverdagen, om helse, hendelser i livet, hvorfor de oppfører seg som de gjør, osv. Eier kan stille spørsmål til dyret via Dyretolken for å få svar på ting de lurer på. Andre ganger kan innholdet i samtalen være mer ‘åndelig’ enn fysisk, og det som kommer frem går ofte mer på eier enn på dyret.

Dyret kan også komme med sensitive opplysninger, men husk da at dyra er her for å hjelpe oss. Dyr dømmer aldri! De vil ikke snakke stygt om sin eier eller andre rundt. Men de er opptatt av hvordan vi har det, og vil gjerne hjelpe. De har en holdning om at hvis vi har det bra, så har de det bra. De kan hjelpe oss å se, og løse opp i ting som hindrer oss i hverdagen, og som hindrer oss i å være den vi er.

Dyr kan hjelpe oss å hente frem såkalte 'sorte hull'. Dette er traumer som vi har opplevd i løpet av livet, som setter seg som 'sorte hull' i sjela vår. Dyra vil gjerne hjelpe oss slik at vi kan bli hele igjen, gjennom bevissthet og bearbeidelse av traumene. Dette vet de akkurat når vi er klare for, og akkurat hvordan de skal gjøre.

 

Dyra kan sende informasjon både fra fortid, nåtid og framtid under samtalen. De formidler det som er viktig for de å få frem på det aktuelle tidspunktet, og den 'biten av kaken' som dyretolken skal ta imot. Det betyr at når de ikke blir spurt,- så snakker de ikke alltid om ting som eier trodde de skulle nevne, f.eks. andre familie-medlemmer eller spesielle hendelser. Dette er fordi dyra ser ting i et annet perspektiv enn det vi gjør.

 

Hvis det er gjort en kommunikasjon med dyret ditt - prøv å lese samtalen flere ganger, og med et åpent sinn. Det kan vise seg å være verdifulle gaver fra dyret ditt - til deg, kanskje i flere måneder og år fremover!

012 - 01 - horse-937767_1920.jpg

Utdannelse til Dyretolk
 

Tittelen Dyretolk, eller Dyrekommunikatør er dessverre ingen beskyttet tittel, og det er mange som praktiserer som dyretolk uten utdannelse. Men det finnes flere dyretolkskoler i dag. Utdannelsen som jeg har tatt på Flammehuset gir dyretolken kompetanse og erfaring innen ulike dyregrupper, adferd, sykdom/ helse/anatomi, energiarbeid, osv. Skolen har et meget godt pensum og utdanningsløp hvor man får et flott fundament før man tar eksamen og får lisens som dyretolk.


Mitt utdanningsløp gikk over drøye 5 år, og jeg mener det er veldig viktig å ha denne kunnskapen- og ikke minst selvutviklingen før man begir seg ut på å kommunisere med dyr proffesjonelt. Jeg tror at man bare kan hjelpe dyr og mennesker så langt man har kommet selv, og da sier det seg selv at grunnlaget og selvutviklingen er viktig for å kunne hjelpe dyra (og eierne) på en god og tilfredsstillende måte.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden til Norges eldste dyretolk skole, Flammehuset:

www.flammehuset.no

lotus-2472396_1920.jpg

Du må oppleve det selv

Jeg kan ikke få deg til å tro på dyrekommunikasjon før du har opplevd det selv. Den første opplevelsen jeg hadde med dyrekommunikasjon gjorde at forholdet til dyr endret seg totalt, og en helt ny verden åpnet seg.
Det er utrolig hva vi kan få ut av dyra våre. Kanskje du vil bli overrasket??
 

Ønsker du Dyrekommunikasjon med ditt dyr?

Klikk her for mer informasjon...

 

 

-Karin Elise Hansen-

DIN kommunikasjon med ville dyr

Har du lurt på om det er noe de ville dyra vil fortelle deg?

bottom of page