top of page

Rasekunnskap hund

chiulvliten.jpg

Som hundeeier er det svært viktig å ha kunnskap om rasen man har. Det gjør det lettere å forstå hundens oppførsel i hverdagen, og dersom det skjer en endring i adferd. Ofte får jeg henvendelser fra hundeeiere som ønsker Dyrekommunikasjon, hvor det har skjedd en adferdsendring. Ved å kommunisere med hunden så kan jeg få en forklaring fra dyret selv, men det er også viktig å vite noe om hundens nedarvede arbeidsegenskaper. 

 

Som utdannet Hundeeierinstruktør med spesialkompetanse innen adferd og rasekunnskap ønsker jeg å gi hundeeiere kunnskap om sin rase,- og/eller rasegruppen som hunden tilhører, hva man kan forvente av rasen i forbindelse med adferd, lek, trening m.m.,- og hvordan de bør håndteres.

 

Det er ikke alle som har denne kunnskapen, eller rett og slett vet at det er såpass store ulikheter blant rasegruppene. Hvis flere kunne litt om dette så er jeg overbevist om at man kunne unngått mye adferdsproblemer, omplasseringer og avlivninger. Ved å tilby litt av kunnskapen jeg har om dette temaet så tror og håper jeg at det kan hjelpe hunder og eiere godt på vei.

Her er litt forklaring om hundens nedarvede egenskaper, og hva jeg mener med 'rasekunnskap':

 

Hunderasene har blitt til etter hvert som vi mennesker har 'formet' dem. I starten ble rasene avlet frem etter hva man skulle bruke de til,- som for eksempel gjeting, vannarbeid eller vokting. I dag blir mange av disse egenskapene dempet fordi det legges mer vekt på eksteriør og utseende ved avl, og rasene har blitt mange. De er nå så ulike som den lille chihuahuaen og den enorme irske ulvehunden (se bilde). Det er ganske rart å tenke på at disse to er avlet frem og formet ut ifra ett utgangspunkt...

 

Selv om rasene i linjer er veldig gamle så har de fortsatt sine nedarvede arbeidsegenskaper i seg. Egenskapene kan dempes eller forsterkes,- men de blir aldri helt borte. Hos noen ser vi dette mer tydelig hos enn andre. De fleste vet at en Border Collie er en gjeterhund, mens man kanskje ikke vet at Schäferen også har hatt de samme arbeidsoppgavene før den ble 'omskolert' til politi- og tjenestehund.

Ut ifra sine nedarvede arbeidsegenskaper har hver rase sin måte å være på. Sin måte å reagere på, sin måte å sette seg ned på, sin måte å vise signaler på. De har forskjellig oppfatning av hvordan det er å være sammen med andre hunder og mennesker, om de synes det er greit å legge seg ned når det er andre hunder rundt dem, osv. Av denne grunn kan man heller ikke ha de samme forventningene til de ulike hunderasene, hverken til hverdags, i trening eller i lek. Hos en valp er ikke de nedarvede arbeidsegenskapene fullt så tydelige, de kommer mer til syne under og etter kjønnsmodningen. Men man bør uansett vise respekt for hundens nedarvede egenskaper - også mens hunden er valp.

 

Man må også huske på at hver hund er sitt eget individ, og de er like forskjellige som vi mennesker er.

Dette må tas hensyn til ved siden av kunnskap om rase og nedarvede egenskaper.
 

dog-1302364_1920.jpg

Ønsker du kunnskap om din hunds nedarvede arbeidsegenskaper?

 

- Mange opplever å få en 'aha- opplevelse' når de plutselig forstår hvorfor hunden deres er som den er. 

Du vil motta et dokument med informasjon om din hunds rase, dens egenskaper, arbeid-segenskaper, og tips og råd rundt lek og adferd.

Kr.: 250,- (inkl. frakt).

 

 

Ta kontakt på:

 

E-post: humanimalcare@outlook.com

eller gi beskjed når du bestiller Dyrekommunikasjon.

Min utdanning og kompetanse innen rasekunnskap er tilegnet via Mona Micaelsson Törnblom, og Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg Utbildningar

asa.jpg
bottom of page