top of page

Innhold og teknikker i dyrekommunikasjon

woman-hugging-white-and-black-siberian-h

Som Dyretolk har jeg muligheten til å gi eier verktøy og hjelpemidler i forbindelse med en dyrekommunikasjon, og det er mange ulike teknikker som kan arbeides med.

 

Under finner du en forklaring på de ulike teknikkene og hjelpemidlene jeg ofte jobber med. (Merk at det er ulikt hva jeg jobber med da du kan bestille både 'Full', og 'Enkel' Fjernkommunikasjon, kommunikasjon med avdøde dyr osv).

Fri Flyt

Dyret får ‘prate’ fritt i denne delen av kommunikasjonen, og dette gir jeg dyret alltid muligheten til. Fri Flyt gjøres først fordi jeg gjerne vil la dyret få komme med det som er mest viktig å få frem før vi begynner med spørsmål. Ofte er innholdet her mer ‘åndelig’ enn fysisk og konkret, og noen ganger kan det som kommer frem være sensitivt. Husk at dyr er her for å hjelpe oss. De dømmer aldri, og de gir oss det vi skal ha,- akkurat når vi trenger det

 

Spørsmål

Eier kan stille spøsmål til dyret via dyretolken. Spørsmålene bør være så korte og tydelige som mulig.

Det stilles ofte spørsmål om hverdagslige ting som trivsel, ønsker fra dyret, om det er noe eier kan gjøre annerledes, om hendelser, osv.

 

 

Følelser i ubalanse, og Årsak til følelser i ubalanse

Følelser i ubalanse og Årsak til følelser i ubalanse er for mange bevisstgjørende å vite litt om, og det forteller noe om årsaken bak en adferd eller livsmønster. Dyr speiler sine eiere, det vil si at disse to punktene som regel omhandler eier like mye,- og ofte mer enn dyret. Jeg ser også på disse ubalansene for å lettere kunne finne de rette hjelpemidlene.

 

 

Sjeleavtale

Alle dyr kommer til oss med en livsoppgave eller en ‘sjelekontrakt’ som blir ‘designet’ for akkurat dette dyret og det valgte mennesket,- en felles sjelekontrakt. Vi spør dyret hva denne innebærer i dette tilfellet. 

Sjeleavtaler kan være dype og innebære flere liv sammen, eller de kan være spontane som et møte med en villfugl som gir oss bekreftelse på noe. Dyr som bor sammen med oss er som regel de dyrene vi har dype sjeleavtaler med. Dyr og eier har alltid inngått avtaler med hverandre om hva de skal hjelpe hverandre med. Et dyr kommer til en eier når den eieren er moden for oppgaven og veksten den innebærer. Dyret er en hjelper, ubetinget kjærlighetsenergi i forkledning.(kilde,  Flammehuset Dyrekommunikasjonsskole).

Scanning og Energiarbeid/Healing

 

Opplysninger som kommer frem under scanning av fysisk kropp, energipunkter/Chakraer og Aura kan beskrive både dyr og eier. Det er helt normalt at dyr speiler eier både fysisk og mentalt, og forteller om dette fordi de ønsker å bevisstgjøre eier og hjelpe dem med noe, eller hjelpe eier med å bære noen av ubalansene/plagene for han/henne. I noen tilfeller kan ubalanser også speile personer eller dyr i nær omkrets/familie. Det vil da som regel være såpass tydelig informasjon, at du som eier vil forstå hvem det gjelder, og hvem dyret ønsker å hjelpe.

 

Scanningen foregår ved at jeg 'kjenner' i gjennom dyrets kropp, energipunkter og/eller energifelt. Dette kjennes ofte fysisk på min egen kropp, men jeg kan kan også ofte 'se' punkter som er utsatt. Jeg har tatt opp mye av det jobber med som healer her, så jeg har litt ekstra i ryggsekken av teknikker når det kommer til energiarbeid. Les om healing av dyr her.

 

 

Scanning av fysisk kropp:
Scanning av hele dyrets fysiske kropp. Her ser jeg om dyret har smerter, ubehag eller lignende. Å få opplysninger om helse hos dyra er viktig for helhetsbildet, og spesielt hvis dyret har endret adferd. De viser sjelden sine plager for oss grunnet høy smerteterskel, og ofte fordi de ikke ønsker å bekymre oss. Ved adferdsendring bør en sjekk hos veterinær være en av de første tingene man gjør, slik at man kan avdekke eller utelukke eventuelle fysiske plager og/eller sykdom.

Scanning av Energipunkter/Chakraer:
Scanning av alle kroppens Energipunkter/Chakraer. Chakraene er våre energisentre, og de gjør at livsenergien kan flyte fritt. De er ikke fysiske, så vi kan altså ikke se de med det blotte øye. Mennesket har syv hovedsentre som sitter langs midten av ryggraden, og de har hver sin egen farge og funksjon. Dyr har ett chakra mer enn oss, kalt Ki Chakra. Dette sitter i brystet. Alfa og Omega chakra som ikke regnes som hovedchakraer sitter hhv over og under den fysiske kroppen. Det er helt normalt å ha ubalanser i chakraene både for mennesker og dyr. Les mer om Chakraene på Dyr her

Scanning av Aura/energifelt:
Alt og alle har et elektronisk felt rundt seg som kalles Aura. Dette scanner jeg ofte for å se etter blokkeringer, ubalanser osv. Auraen kan sees på som et komplett "kart" over dyrets/personens liv. Det emosjonelle, det fysiske, det mentale og det åndelige planet. Auraen skifter farge og intensitet ettersom hva slags humør og tanker man har i øyeblikket. Som i Chakraene er det helt normalt med ubalanser i auraen, så jeg ser om det fins informasjon som er spesielt viktig å få med. Blokkeringer og ubalanser i auraen kan ligge både frem og tilbake i tid.

 

Healing/Energiarbeid:
Under Healing jobber jeg med det jeg finner i scanning av fysisk kropp, alle energipunktene/Chakraene og hele auraen i sin helhet. Mitt mål er ikke å ‘kurere’ eller ‘helbrede’ dyret i dette arbeidet (som man heller aldri kan eller skal love noe om), men å arbeide med ubalanser og blokkeringer, gi dyret energi etter kommunikasjonen, og kanskje lindre eventuelle plager og vondter der og da. En healingprosess er aldri lik, fordi jeg vurderer fra tilfelle til tilfelle hva akkurat dette dyret trenger. Hvordan dyra responderer på dette er individuelt. Les mer om Healing av Dyr her

- Jeg minner om at informasjonen som kommer frem kun er et hjelpemiddel. Scanning, informasjon som kommer frem her,- og healing skal ikke erstatte besøk hos veterinær. Man alltid skal henvende seg til veterinær dersom det er sykdom/plager eller mistanke om det!

Hjelpemidler

 

 

 

Støttesetning
Støttesetningen beskriver essensen i samtalen, og er et hjelpemiddel som eier selv kan jobbe med. Målet med støttesetningen er å få en endring av uønsket adferd, eller å forsterke en adferd man ønsker skal komme mer frem. Setningen gis til dyret under en ny liten samtale med meg når vi har blitt enige om et ordvalg som føles riktig for eier. I ettertid bruker eier den samme setningen ovenfor dyret. Du fårt tips på hvordan man kan bruke støttesetningen i dyrekommunikasjonen.

 

Forslag på støttesetning er inkludert i kommunikasjonene.

Kunnskap om hunderaser

Som utdannet Hundeeierinstruktør med spesialkompetanse innen adferd og rasekunnskap ønsker jeg å gi hundeeiere kunnskap om sin rase,- eller rasegruppen som hunden tilhører, hva man kan forvente av rasen i forbindelse med adferd, lek, trening m.m.,- og hvordan de bør håndteres. Alle raser har nedarvede arbeidsegenskaper som noen vet litt om, men dessverre svært lite. Dette er kunnskap som er god å ha uansett hvor gammel hunden er. Det kan gjøre det lettere å forstå hundens oppførsel i hverdagen, og dersom det skjer en endring i adferd.

 

Du kan bestille informasjon om din hunds rase/rasegruppe fra meg. Les mer

 

Dr. Bach’s Blomsterremedier:
Balansering av dyrets mentale ubalanser med essenser fra blomster, busker og trær. (les mer)
Blomsterremediene kommer hovedsakelig i dråpeform. Disse gis til dyret direkte i munnen eller på pulsområder, over mat, på godbit, eller i vannet. Behandlingen kan kombineres med all annen behandling uten at det påvirker noe negativt. Behandlingen har heller ingen bivirkninger, og kan gis til både mennesker og dyr.
Ut i fra det som kommer frem i dyrekommunikasjonen kan jeg tilby en anbefaling innen Dr. Bach’s Blomsterremedier. Når vi gjennomgår dyresamtalen finner vi frem til riktige remedier også ut ifra det inntrykket du har av ditt dyr. Ofte kan både dyr og eier bruke de samme remediene, og noen ganger er det kanskje eieren som trenger det mest. 

Dersom du ønsker anbefaling og/eller behandling: les mer


 

Photo by Irina Kajdakowska from Pexels.j

Har du spørsmål?

 

Ta gjerne kontakt med meg på

Epost: humanimalcare@outlook.com

eller Tlf.: 911 79 788,
 

Jeg er tilgjengelig
Mand. – torsd., kl. 10-17. Fred., kl. 10-15

 

 

Ønsker du å bestille dyrekommunikasjon? Klikk her

Healing

på dyr

bottom of page