top of page

Dr. Bach's Blomsterremedier til dyr

Photo by Utku Koylu from Pexels.jpg

Når dyr endrer adferd, og det ikke er en fysisk plage som er årsaken,- så ligger det en følelsesmessig ubalanse bak. Ved å behandle med Dr. Bach's Blomsterremedier, kan man ta tak i årsaken og følelsene BAK adferden slik at adferden kan endres, og dyret kan få det bedre med seg selv. Det kan f.eks. være at dyret viser usikkerhet, frykt, aggresjon osv.  

Dr. Bach's Blomsterremedier er helt ufarlig å gi til dyr, og de har som regel stort utbytte av behandlingen, sammen med annen type trening/hjelp. Ofte må det endringer til,- som f.eks. hvis en hund viser usikkerhet,- at man finner alternative løsninger og hjelper dyret praktisk i hverdagen. Ofte anbefales det også at eier bruker blomsterremedier.

Dersom dyret ditt har endret adferd skal du alltid undersøke om det plages av fysiske smerter/sykdommer og lignende. Tenk med deg selv hvis du f.eks. gikk med hodepine eller en vond tann uten at du kunne fortelle det for å få hjelp. Det ville nok påvirket adferden din også etter hvert... Kontakt derfor veterinær hvis du har mistanke om fysiske plager, eller hvis dyret har endret adferd. 

Generelt om bruk:

 

En behandling kan gå over en 3-6 måneders periode eller lenger, men man kan også se endringer helt fra første dose. Det kommer an på hvor dypt det sitter, hvor lenge problemet har vært tilstede, og 'hvor mange lag' man skal jobbe seg i gjennom. Vanligvis responderer dyr (og barn) første gang på remediene innen kort tid. Hos voksne mennesker tar det gjerne litt lenger tid. Dette viser hvor åpne dyr er.

Remediene kan brukes ved siden av skolemedisin, homeopati og annen behandling.
Det kommer i form av dråper eller spray, og gis i vannet, over maten, på godbit, på pulsområder, eller rett i munnen.

Dr. Bach's Blomsterremedier og Dyrekommunikasjon
 

Behandling med Dr. Bach's Blomsterremedier går ut på å balansere dyrets mentale ubalanser med essenser fra blomster, busker og trær. (les mer)

 

I forbindelse med Dyrekommunikasjon jobber jeg mye med dette. Noen ganger har dyr følelsesmessige ubalanser eller endring i adferd, som blir et tema fra eiers side når de ønsker en dyrekommunikasjon. Hva som egentlig ligger bak dette prøver vi å komme til bunns i ved å kommunisere med dyret, og høre hva de selv har å formidle. Da blir det også lettere å finne ut hvilke blomsterremedier de trenger, og dermed hjelpe de på en god måte. Jeg får tilbakemelding om at mange syns det er en god kombinasjon med Dr. Bach's Blomsterremedier og dyrekommunikasjon, samt endring og/eller trening på de punktene dyret påpeker i dyrekommunikasjonen.

Du kan bestille en anbefaling av Dr. Bach's Blomsterremdier ved siden av dyrekommunikasjonen. (les mer)

CRAB-APPLE Remedy Chooser.gif

Til informasjon:

 

Jeg er under utdanning til Bach Terapeut til mennesker. Som en del av min dyretolkutdannelse og fullført introduksjonskurs i Bach Blomsterremedier til dyr v/Else-Mari Skjelland, kan jeg nå hjelpe og veilede dyreeier innen blomsterremedier til dyr i forbindelse med dyrekommunikasjoner. Men jeg understreker altså at jeg ennå ikke er Bach Dyreterapeut. Bruk av remediene er alltid eiers ansvar, selv om jeg har gått to av tre kurs i den internasjonale Bachterapeut- utdannelsen til mennesker.

 

Spørsmål:

Dersom du har spørsmål om BachTerapi til dyr eller mennesker,

kan du kontakte meg på E-post: humanimalcare@outlook.com

 

 

Du kan lese mer om Dr. Edward Bach og blomsterremedienes opprinnelse og betydning her...

Les også om 'Nødhjelps- remediet' Rescue Remedy her...

Informasjon fra www.casu.dk

 

Vi har mange gode erfaringer med Bachs Blomsterremedier til dyr. Hvis du selv vil forsøke å finne remedier til ditt dyr er dette et par gode råd: (Det anbefales å kontakte en Bach Dyreterapeut med kompetanse innen blomsterremediene og adferd hos dyr).

 

For å finne det rette remedium til ditt dyr skal du iaktta dets adferd og den endringen det viser, da dyrs følelsesmessige tilstand vil vise seg i endret adferd. Hvis din hund f.eks. er utrygg overfor andre hunder vil den vise det ved å legge ørene ned, legge halen mellom bena, og gjøre utfall hvis de andre hundene kommer for tett på. I et slikt tilfelle kunne du velge Aspen, Mimulus og Cherry Plum.

For å få flere opplysninger kan du lese listen over remdiene her (dansk)
(Klikk her for å lese de på norsk)

 

OBS! Hvis dyr er fysisk syke vil dette ofte også vise seg ved endret adferd.
Kontakt derfor veterinær hvis du er i tvil.

 “Alle levende væsener, planter, dyr og mennesker udvikles hver på deres måde. Vore tamme husdyr er vort særlige ansvar. Har du sagt ja til at have et dyr, har du på et plan også påtaget dig et ansvar for dette dyrs udvikling. Tamdyrene står i en spændende periode af deres udvikling, da de er ved at udvikle deres følelser, deres ‘astralfelt’. Derfor kan dyr overvældes af deres følelser. Bach Blomsterremedier ™ kan her være en hjælp”. - Susan Kristiansen, udvikler av Casus' Bach til dyr kurser.

 

 

 

Finn mer informasjon om Bach Blomsterremedier og utdannelsen m.m. på www.casu.dk

 

Publisert med tillatelse fra opphavet

bottom of page