top of page

Litt om de 38 Bach Blomsterremedier til dyr

starofbeth.jpg

Under ser du en kortfattet beskrivelse av blomsterremedienes betydning for dyr. Jeg understreker at det ligger dypere beskrivelser til hvert remedie som kommer frem når man snakker med en som har tatt kurs og utdanning i faget. Det finnes også beskrivelser på hvordan dyr kan oppføre seg fysisk og psykisk til hvert remedie som ikke kommer frem her. Samarbeid med Bach Dyreterapeut, en trener/instruktør for ditt dyr, og/eller veterinær er anbefalt.

Les mer om Dr. Bach's blomsterremedier til dyr her

 • Agrimony (Gruppe: overfølsom for påvirkninger og idéer)
  For de som skjuler sine lidelser bak en maske av godt humør. Dyr som er lettpåvirket av eiers humør, og reagerer sensitivt og instinktivt på spenninger i familien ved å virke glade, ønske å leke eller å hente ting. Dyret prøver å løse opp i spenningen gjennom sin adferd, ved å fjerne fokus fra den dårlige stemningen.

   

 • Aspen (Gruppe: frykt/angst)
  Generell angst, uro eller nervøsitet. Hvis dyret uten synlig årsak viser uro, angst adferd eller eventuelt begynner å urinere. Et fantastisk remedie til dyr som er typisk sky eller nervøse av natur, og også for nye ting. Viser ofte en skremt adferd, som utvidede pupiller, økt respirasjon, skjelving eller, bare anspenthet. Trekker seg vekk. Ofte brukt ved separasjonsangst.

   

 • Beech (Gruppe: Overdreven omsorg for andre)
  Intoleranse overfor andre, manglende fleksibilitet og toleranse. For dyr som ikke tolererer andre artsfeller, fremmede mennesker eller forandringer.
   

 • Centaury (Gruppe: Overfølsom for påvirkninger og idéer)
  Hjertelig og overivrig etter å behage, uten å kunne sette egne grenser. «Askepottsyndrom». Dyr som trenger Centaury er vennlige dyr, som ikke klarer å formidle sin egen mening. De adlyder gjerne, og prøver sjelden å oppfylle egne behov. Skrøpelige dyr som, som lett blir overanstrengt, dyr som ønsker å behage, er som oftest nederst i hierarkiet. Dyr som ikke søker kontakt, men holder seg i bakgrunnen. Dyr som følger sine eiere og ikke viser eget initiativ.
   

 • Cerato (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Manglende beslutningsevne, manglende selvtillit og tro på egen dømmekraft. Dyr som kan dra nytte av Cerato er dyr som avventer signal/kommando fra sin eier, fordi de er usikre på hva de skal gjøre. Dyret mangler ofte initiativ, og søker positiv bekreftelse på det de gjør. Dyret er åpent overfor andre dyr og mennesker, men i stedet for å reagere instinktivt og ta initiativ, avventer det motpartens raksjon. Skal ha ting ‘inn med teskje’ når nye ting skal læres.
   

 • Cherry Plum (Gruppe: Frykt/angst)
  Angst for å miste kontrollen, hysteri. Aggressiv adferd med bakgrunn i angst overfor bestemte påvirkninger. Forbindes med ekstrem adferd basert på emosjonell frykt. Dyr som trenger Cherry Plum er i en følelsesmessig tilstand av stor nervøs anspenthet. Dyr som eksploderer i aggressivitet for deretter å trekke seg tilbake i angst. Dyr som er selvdestruktive og skader seg selv. Ukontrollert adferd
   

 • Chestnut Bud (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Gjentar mønstre, også selv om det ikke lønner seg. Dyr som gjentar uhensiktsmessige adferd. Alle dyr og mennesker er innstilt slik at hvis noe ikke lønner seg/kan betale seg, så gjentar man det ikke. I hvert fall ikke mange ganger. Hvis dyrene ikke forstår at noe ikke lønner seg, er Chestnut Bud god å bruke ved innlæring/avlæring. For dyr som har vansker med å lære nye ting.
   

 • Chikory (Gruppe: Overdreven omsorg for andre)
  Kontrollerende og oppmerksomhetskrevende adferd. Dyr som er ekstremt oppmerksomhetssøkende og som forfølger sin eier for å beskytte/forsvare uten tydelig grunn. Dyr som prøver å få oppmerksomhet ved å vise uhensiktsmessig adferd. Dyr som blir for avhengige av sine mennesker og i verste tilfelle ikke kan være alene.
   

 • Clematis (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Mentalt fraværende, drømmerisk uttrykk. Dyr som mentalt ikke er tilstede. De går ‘ved siden av seg selv’, og er vanskelige å få kontakt med. Dyr som sover mer enn normalt for arten/rasen, og dyr som har et drømmerisk uttrykk eller manglende kontakt med seg selv.
   

 • Crab Apple (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Renseremedie, fysisk og psykisk. Crab Apple er middelet mot en adferd av overdeven indre og ytre renslighet. Dyr som kontant vasker seg selv, eller dyr som lider av urenslighet. Det eneste remediet som også relateres direkte til fysisk tilstand.
   

 • Elm (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Følelse av overveldelse. For dyr som ofte skal prestere noe, og som opplever mindre suksess enn de er vant med, og derfor mister litt av sin selvtillit. Det kan være dyr i konkurranse eller dyr hvor eier er avhengig av dyrets tjenester. Tilstanden er typisk kortvarig, men kan utvikle seg til en dypere tilstand av oppgivelse hvis dyret ikke kommer ut av tilstanden (se Gentian).
   

 • Gentian (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Motløshet, nedtrykthet. En Gentian tilstand viser seg ofte ved manglende interesse for de basale ting som mat, omsorg og positive stimuli. Dyret gir raskt opp og virker likegyldig. Kan også fungere til dyr som settes i pleie, og som virker motløse og forlatte.
   

 • Gorse (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Oppgivelse. Dyret gir opp, spiser ikke, prøver ikke å kjempe lenger. Ting står stille, eller har en negativ utvikling. Dyret anstrenger seg ikke for å gjenvinne balansen eller å komme seg etter sykdom.
   

 • Heather (Gruppe: Ensomhet)
  Selvsentrert og oppmerksomhetssøkende. Dyr som krever oppmerksomhet på alle måter kan være i en Heather tilstand. Dyret responderer ikke på eiers signaler, men søker konstant oppmerksomhet fra omgivelsene, både eier og andre individer.
   

 • Holly (Gruppe: Overfølsom for påvirkninger og idéer)
  Holly kan vurderes når dyret viser aggressiv adferd overfor nye familiemedlemmer, eller når dyret ikke aksepterer at eier har kontakt med andre dyr. Uten aksept for andre dyr rundt sitt ‘revir’.
   

 • Honeysuckle (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Lever i fortiden. Hjemlengsel, savn. Til dyr som lever i fortiden. Som har hatt tilknytning til personer som ikke er mer. Som har skiftet familie, som lider av savn etter sin familie under pensjonsopphold. Dyr om mister forbindelsen til sitt miljø fordi de kommer vekk.
   

 • Hornbeam (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Midlertidig tretthet. Dyr som virker mer trøtte/slitne enn de bør være, men det går over i løpet av dagen. Det kan være etter en periode hvor dyret har vært stresset og har ytet mye, og det har vanskeligheter med å komme opp på normalt energinivå. Tilstanden er midlertidig, men kan utvikle seg. Hornbeam kan gi energi og forebygge at tilstanden forverres.
   

 • Impatiens (Gruppe: Ensomhet)
  Utålmodighet. Når dyret er utålmodig før en aktivitet, eller i spisesituasjoner. Når dyret er utålmodig med andre dyr, artsfeller eller eiere.
   

 • Larch (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Manglende selvtillit. Mangler tillit til egne evner, og kan derfor blant annet ha vansker med å lære. De utviser underlegen adferd når de er sammen med andre artsfeller eller i sosiale sammenhenger. Dyr som tidligere er mishandlet trenger Larch. Dyr som skal trene kontakt med eier, eller reagerer på signaler fra eier. Larch tilstanden kan ofte ha sammenheng med generell nervøsitet og underlegenhet.
   

 • Mimulus (Gruppe: Frykt/angst)
  Angst for spesifikke påvirkninger. Dyr som viser angst for spesifikke påvirkninger tydelig ved å skjelve, svette, vike unna eller direkte å stikke av. Dyr som er redd for skudd, tordenvær eller annet konkret. Når dyret er redd for veterinæren, hovslager, og andre profesjonelle.
   

 • Mustard (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Periodisk tungsinn uten kjent årsak. Noen dyr reagerer periodisk med tilbaketrukkenhet, sløvt sinn og inaktivitet uten at man kan definere årsaken. Disse dyrene kan med fordel behandles med Mustard.
   

 • Oak (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Fortsetter til tross for utmattelse. Det kan være konkurransedyr eller dyr som brukes til bestemte oppgaver. Dyr som fortsetter til tross for smerter eller sykdom.
   

 • Olive (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Utmattelse, tretthet og passivitet. «C- vitamin». Remediet som er fint å bruke etter utmattelse ved langvaring sykdom, eller langvarig hardt arbeide. Forebyggelse ved lang transport av dyr.
   

 • Pine (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Indre skyldfølelse. Dyr har sannsynligvis ikke utviklet følelsen ‘skyldfølelse’. Det skyldbetyngede uttrykket et dyr kan få er mer en tilpasningsadferd, hvor en eventuell årsak i de fleste tilfeller finnes gjennom et annet remedie. Som Holly handler Pine om dype og komplekse følelser som vi sjelden ser hos dyr. Dog kan vi i noen tilfeller bruke remediet som en form for «nøkkel» hvis ikke andre remedier fungerer.
   

 • Red Chestnut (Gruppe: Frykt/angst)
  Frykt eller angst på andres vegne. Noen dyr er overvaktsomme og overbeskyttende i forhold til sine eiere, avkom eller flokkmedlemmer. Dyret kan dessuten vise en motstrebende adferd, på den ene side angst for at du går, og samtidig trang til å følge etter.
   

 • Rock Rose (Gruppe: Frykt/angst)
  Panikk- angst. Dyret viser en panikk- adferd, prøver å stikke av, skjelver, hyperventilerer, eller andre symptomer på ekstrem angst. Rock Rose gis ofte sammen med andre remedier, som f.eks. Mimulus.
   

 • Rock Water (Gruppe: Overdreven omsorg for andre)
  Stivhet i kropp og sinn. Dyr som er stive og usmidige, som gjentar vaner eller er meget avhengige av faste mønstre. Dyr som pga hard og monoton trening har mistet lysten/evnen til å leke.
   

 • Scleranthus (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Ubalanse eller (ubesluttsomhet). Hos dyr handler Scleranthus primært om å skape balanse fysisk og psykisk.
   

 • Star of Bethlehem (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Sorg, sjokk og traumer. «Den store trøsteren». Dyr som har vært utsatt for sjokk eller traumatiske hendelser, som har opplevd tap eller angst for tap av liv, avkom, eget miljø eller familie. Generelt god å gi sammen med Walnut, når avkom skal fratas mor, både til mor og avkom. Star of Bethlehem kan også brukes til forløsning av gamle sjokk eller traumer, som jo ofte er årsak til nåværende ubalanser/ adferdsproblemer.
   

 • Sweet Chestnut (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Ekstrem indre smerte. Dyr som har gjennomgått mange lidelser, opplevd store tap av avkom, familie, trygghet. De har gitt opp. Normalt vil slike dyr legge seg til for å dø, men selv dette stadiet er disse dyrene forbi. Det er stadiet etter Gentian og Gorse, og meget alvorlig. Brukes relativt sjelden, da tilstanden ofte er forbundet med et stort fysisk problem som krever veterinærbehandling. Dog kan Sweet Chestnut være fint som supplement til den fysiske behandling.
   

 • Vervain (Gruppe: Overdreven omsorg for andre)
  Overbegeistring. Dyr som er meget aktive, overbegeistrede, ute av stand til å styre seg. De overreagerer ofte. Generelt kan det også være snakk om dyr som har et høyt aktivitetsnivå, og viser en overbegeistret adferd over mer eller mindre alle situasjoner. Spesielt utbredt hos hunder. (Stort jaktinstinkt, og viser for stor begeistring under jakten. ‘Overtenning’).
   

 • Vine (Gruppe: Overdreven omsorg for andre)
  Dominerende, ubøyelig. Dyr som viser en meget dominerende adferd overfor sine artsfeller. Disse dyrene utviser ingen avbalansert dominans, som ellers er naturlig adferd for en flokkleder. De kan dog ha stort potensiale for å lede flokken, men det krever at deres dominerende adferd kommer i balanse. Dyr som uhensiktsmessig dominerer mindre sterke artsfeller. Hingster med stor dominans som skader hopper eller yngre hester/vallaker i flokken fysisk eller psykisk.
   

 • Walnut (Gruppe: Overfølsom for påvirkninger og idéer)
  Beskyttelse ved forandring i ytre miljø, eller i en periode av livet. Når dyrets ytre miljø eller betingelser endres. F.eks. når avkom skal reise, når dyr skal skifte miljø, familie (nye familie-medlemmer, eller når noe reiser/blir borte), trening, eller passes et annet sted i en periode. Når barn begynner å ta med venner hjem, i ferier når dyret skal passes, ved konkurranser, ny eier/trener, osv.
   

 • Water Violet (Gruppe: Ensomhet)
  Stolt, reservert. Fin til dyr som er naturlig reserverte, men gir seg for mye hen til denne tilstanden og mulig isolerer seg – dog uten å virke passive. Det kan være snakk om dyr som naturlig er meget selvstendige, men hvor dette tar overhånd. Noen raser er ofte naturlig Water Violet. Dyr som virker stolte og ovenpå, og bevisst ignorerer andre dyr eller mennesker. Dyret spiser og drikker normalt, men unngår generelt kontakt og oppmerksomhet.
   

 • White Chestnut (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Uønskede tanker og bekymringer som kjører i ring. Tankemylder. Dyr som viser stress og en gjentatt urolig adferd eller lett stereotyp adferd. Dyr som ikke finner ro, som ikke får sove og vandrer rundt om natten, men hele tiden er urolige. Går ofte samme ‘rute’ rundt i huset. Dyr som mangler konsentrasjon under trening. Hester som viser stereotyp adferd som krybbebiting (kan også ha utbytte av White Chestnut).
   

 • Wild Oat (Gruppe: Uvissthet/usikkerhet)
  Vansker med å finne sin vei i livet. Eller hos dyr mer passende: Endring av livsoppgave. Primært for dyr som har arbeidet med en eller annen oppgave, men som blir fratatt dette. Eksempelvis pga fysisk skade eller endret fokus hos eier. Det kan også være snakk om hunder som konstant skal endre fokus. Eks. politihunder som både skal jobbe og være familiehund, og som dermed kan ha vansker med å slappe av når de ikke jobber. Videre kan det være snakk om dyr som ikke får lov til å gjøre det de er regnet for (nedarvede arbeidsegenskaper).
   

 • Wild Rose (Gruppe: Manglende interesse i nuet)
  Apati og resignasjon. Til dyr som har gitt opp etter eller under sykdom. Manglende resultater eller annet, som praktisk talt har satt livet på vent. Disse dyrene er mildt sagt passive, finner seg i alt, men mangler energi og entusiasme. Generelt bruker vi relativt sjelden dette remediet til dyr, ettersom de nevnte symptomene nesten alltid henger sammen med en fysisk tilstand, og de dermed også forsvinner av seg selv når den fysiske ubalansen behandles. Dog kan det være relevant å supplere den fysiske behandlingen med Wild Rose.
   

 • Willow (Gruppe: Motløshet og fortvilelse)
  Bitterhet, fornærmethet. Bitterhet og fornærmethet er en tilstand som dyrene ikke kan ha. Derfor er Willow ennå et remedie som vi sjelden bruker hos dyrene. Dog kan vi som i Holly- tilfeller, hvor det er snakk om dypere følelses-messige ubalanser, når dette remediet er relevant og derfor kan det hjelpe til med å løse opp ubalanser, hvor vi har vansker med å identifisere årsaken eller velge andre gode remedier.
   

 • Rescue Remedy (Nødhjelpsremediet)
  Til krevende og stressede situasjoner. Rescue Remedy brukes i situasjoner som krever mye av dyret, eller som kan virke stressende eller angstfylte. Remediet kan også brukes forebyggende, i akutte situasjoner og som etterbehandling.
  (les mer om Rescue Remedy her)
  Kilder og inspirasjon: Helen Graham & Gregory Vlamis (Bach Flower Remedies for Animals), Else-Mari Skjelland, Flammehuset
   

bach-logo.jpg

Dr. Bach's Blomsterremedier er å få kjøpt hos Mezina A/S (klikk her),

og hos flere helsekost- forretninger. Se etter 'Bach'-logoen som du ser på bildet her.

Veiledning til bruk står på produktet.

bottom of page