top of page

Chakraene på dyr

Chakraene er våre energisentre. De gjør at livsenergien kan flyte fritt. De er ikke fysiske, så vi kan altså ikke se de med det blotte øye. Mennesket har syv hovedsentre som sitter langs midten av ryggraden, og de har hver sin egen farge og funksjon. Dyr har ett chakra mer enn oss, kalt Ki Chakra. Dette sitter i brystet. Alfa og Omega chakra som ikke regnes som hovedchakraer sitter h.h.v. over og under den fysiske kroppen.Chakraenes Plassering:
Hvert Chakra har sin plassering. På illustrasjonen under kan du se hvor de ulike Chakraene er plassert på de mest vanlige dyreartene jeg jobber med (de er plassert på tilsvarende steder på alle dyr).

Chakra dyr.jpg

Chakraenes Betydning:

Hvert Chakra har sin betydning. Beskrivelsen under forteller nærmere om hvor i kroppen det er plassert, hva det betyr i forhold til dyret, hva som kan være i ubalanse mentalt, og hvilke fysiske kroppsdeler som er involvert. Når jeg scanner chakraene i en dyrekommunikasjon eller healing på dyr, så kan man ofte kjenne igjen ubalansene dyret har fysisk og mentalt- i hvilket chakra som er i ualanse. Beskrivelsene behøver ikke å stemme eksakt, men er generelle: 

Ki Chakra/ Brakial Chakra

- Plassering: Inni kroppen ved hjertet
- Stikkord: Nøkkel Chakra hos dyr. Senter for dyr-menneske bonding
- Ubalanse: Motvilje mot å bli rørt, motvilje mot nærkontakt med andre dyr/mennesker
- Kroppen: Bryst, hals, forbein, hodet

Alfa Chakra

- Plassering: Over hodet, ca. 10cm

- Stikkord: Et høyere aspekt av Krone Chakra og står enda sterkere i forbindelse med Ånd/Gud.

Rot Chakra

- Plassering: Perineum/ underliv

- Dyret: Overlevelse, jording
- Ubalanse: Overdrevet engstelig / sterk fluktreaksjon, grådige, svak, undervektige, rastløs
- Kroppen: Innvoller, hofter, bakbena, muskel- skjelettsystemet som helhet

Hara Chakra

- Plassering: Ca. 2 cm. Under navlen

- Dyret: Seksualitet, følelser (emesjonelle tap av hjem, avkom, etc kan ofte lagres her)

- Ubalanse: Dyr i sjokk, over-emosjonelle, grensesetting

- Kroppen: Nyrer, binyrer, milt, reproduktive system, lymfesystemet

 

Solar Plexus

- Plassering: Rett under brystbenet

- Dyret: Personlig kraft / selvfølelse – ofte dempet hos tamme dyr

- Ubalanse: Nedslått, tilbaketrukket, aggressiv, dominerende, mangel på entusiasme
- Kroppen: Fordøyelseskanalen, mage, lever

 

Hjerte Chakra

- Plassering: Midt i brystet, ved hjertet

- Dyret: Flokk, hierarki, relasjoner

- Ubalanse: tristhet/sorg/tap, altfor eiersyk, uvillig til å samhandle med andre dyr, sjalu, nervøse

- Kroppen: hjerte, lunger, immunsystem, thymus (kjertel)

Hals Chakra

- Plassering: Halsen

- Dyret: Kommunikasjon

- Ubalanse: Uten forvarsel eller fordrevet/aggressivt støyende, reagerer ikke på kommandoer/lydighetstrening

- Kroppen: Hals, munn, tenner, kjever

 

Tredje Øye / Pineal

- Plassering: Pannen/ Pineal- kjertelen

- Dyret: Selv-aksept

- Ubalanse:  Hodepine, øyeproblemer, fjern/distrahert

- Kroppen:  Hodet generelt, pinealkjertelen, naturlige kroppens rytmer, høyere mentale selvbilde

 

Krone Chakra

- Plassering: Hypofysen, på toppen av hodet
- Dyret:  Kobles til Spirit/Gud

- Ubalanse:  Depresjon, tilbaketrukket, sløv

- Kroppen:  Hodet, hypofysen, hud, ryggrad, sentrale og autonome nervesystemet, cranio sacral- system

 

Omega Chakra

- Plassering: Under bena, ca. 10cm

- Stikkord: Fornektelser, skyld,- og skamfølelser, Fornektelse av sin kvinnekraft, man må akseptere det indre motsatte kjønn i seg selv (mannen i kvinnen, og omvendt). Slipp det fri gjennom føttene. Arbeid med Omega gir et kjærlig forhold til egen kropp

 

 

 

Kilder: Flammehuset AS (www.flammehuset.no)

bottom of page