top of page

Dyrekommunikasjon med elefant- ungen Quanza

Quanza1.jpg

Dyretolk: Karin Elise Hansen


 

Quanza var vår 'adoptiv- elefant' som for tiden bor i Kenya hos The David Sheldrick Wildlife Trust . (les kommunikasjon med andre adoptiv- elefant Mbegu her)

 


Les historien til Quanza her (søk opp navnet)
Se video fra da Quanza ble reddet her

Fri Flyt:

 

Moder Jord er syk. Hun blir gjennomsyret av menneskenes negative adferd og energi. Nå er det dags for å ta i et tak og gjøre noe. Heldigvis er det noen som gjør det, slike som deg og de snille menneskene som tar seg av meg her jeg er. Dere må hjelpe ‘the lost people’ å se realiteten i øynene. Fler og fler blir klar for det nå.

Jeg har trådt inn i denne oppgaven som krever mye av meg og de som har sett meg, for å hjelpe menneskene å åpne øynene for det forferdelige som skjer. (Q ble vitne til at sin mor og søster ble drept foran øynene hennes for at jegerne skulle ha støt- tennene som er så mye verdt).

 

Menneskene som hjelper meg når nå frem til hele den rike verden i gjennom jobben de gjør, ved å invitere til å adoptere og donere penger til oss. Det er ikke så mye pengene som er hovedfokus, selv om selv de ikke ser det sånn. Det er det å nå frem, og fortelle at ting ikke er i balanse. Gjøre mennesker bevisst på hva som skjer, og ulikhetene mellom vår og deres verden.

 

Det er kun vi som bevisst tar vare på Moder Jord (dyra), og som har evnen til å benytte oss av alle hennes goder. Vi bruker, resirkulerer og er takknemlige for det vi får av hennes gaver. Dere mennesker har ikke de samme forutsetningene som vi har til å gjøre det, derfor trenger dere oss slik at vi kan hjelpe dere med den delen. Å åpne opp en kontakt mellom dyr og mennesker slik som dere som er våre talerør gjør, det er en god start og begynnelse. Moder Jord øyner hjelp og løsning på sykdommen. Hun har prøvd å nå i gjennom til dere så lenge, men det er en sperre der. Menneskene vil ikke åpne seg for henne, og lytte til hva hun har å si. Det er for fjernt for dere enda. Men vi, som er dyr- vi er talerør for henne, slik du og dere er for oss. Er det ikke fantastisk? Vårt arbeid er i startfasen, og vi venter og venter på menneskene som er i en endringsfase disse dagene. Vi vet at mye vil gå tapt, men mye vil også endre seg til det bedre. Man ser ikke hva man har før det er forsvunnet … Det er dessverre slik det må være for at mange skal innse realiteten. 

 
Spørsmål:

 

Hvordan trives du nå?
Dette er en overgangsfase for meg, og en vel beregnet brikke i spillet. Jeg strever med min fysisk kropp og min kropps sinn hver dag, og kjenner at traumene har satt seg i kroppen. Men jeg blir tatt godt vare på, og vet at dette er som det skal være. Jeg er takknemlig for hjelpen vi får i gjennom donasjonene som blir gitt, og ser at fler og fler når hit, selv om de er langt unna.

 

 

Vil du fortelle noe om din fortid?
Nei det betyr ingenting.

 

 

Er det noe annet du vil fortelle meg?
Jeg er glad for at du fant meg, jeg har ventet på deg. Jeg tror mine passere er klare for å motta disse kommunikasjonene (som om det skal komme fler). Du skal ikke være redd for at du ikke når i gjennom, de tar imot når de skal, og de tar imot det de skal.

 

 

 

 

Følelser i ubalanse:
Uro. Tanken om å ikke nå frem, til tross for et inderlig ønske om å hjelpe. Ønsket om å få til ting, som for noen kan virke fjernt og vanskelig. Dere som er talerør kan få til det dere setter dere mål for, men vær forberedt på at det tar tid. Lenger tid enn dere tror.


Årsak til følelser i ubalanse:
En bevissthet om hva som skjer, og samvittighet som gnager. Dette gjelder mange, både på menneskeplan, overfor Moder Jord osv.

bottom of page