top of page

Dyrekommunikasjon med Svanen fra Enebakk

01 - swan-319379_1280.jpg

Dyretolk: Karin Elise Hansen


 

Denne kommunikasjonen gjorde jeg i løpet av en 'inspirasjonshelg' på Flammehuset under utdannelsen min. Det var sprøtt hvor fort dette kom til meg og ned på papiret. Det ligger mye informasjon 'mellom linjene' her, og selv kjenner jeg at jeg forstår mer og mer for hver gang jeg leser kommunikasjonen. 


Her er kommunikasjonen jeg gjorde med Svanen fra Enebakk:

Fri Flyt

 

(Når jeg ser svanen er den en ung svane, umoden og undrende. Har hele fremtiden foran seg. SIN tid på jorden.

Jeg får nå et bilde av en voksen svane. Den ligger på vannet som er fryst til is. Helt i vannkanten. Hadde vannet vært tint vann- og ikke is- så ville man ikke tenkt over anstrengelsen ved å tre opp på land, slik som dette- når bena og nedre del av kroppen er fryst fast. (bena = jording)

 

 

Dette er et bilde jeg ønsker å gjøre dere bevisst på. Endringen som skjer, både for hvert menneske fra barn til voksen, og hvordan jorda har utviklet seg. Fra frodig jord - til frossen mark, barnløshet og For Mye! Ting er forsket i hjel, endret av menneskene til noe man var så sikker på skulle bli et bedre alternativ…

Kvinner i dag opplever barnløshet i mye større grad enn før. Ting gror og vokser ikke som før (trær, blomster, menneskebarn, følelser, tanker osv.)

 

 

Vannet er i ferd med å tine! (jeg får følelsen av klump i halsen)

For noen tiner vannet så fort/for fort, slik at de ikke klarer å henge med når bena løsner og man er fri. Det skaper frykt og usikkerhet. Man har fått en smakebit av det som ligger foran der, men man er redd for å sette begge bena på land.

 

 

Dere skulle også hatt svømmehud mellom tærne, for det hadde jordet dere bedre.

Jordingen hadde skjedd lettere.

 

 

I lang tid har også dyra blitt avvist, straffet, sett ned på, blitt satt på et lavere nivå av menneskene. De som er 'verst' er de som har hatt den ene foten på land. Fortrengelse…

Man straffer seg selv ved å glemme, i frykt om at man blir sett på som annerledes.

 

 

Jeg er stolt og glad over dere som er så modige og går foran. Dyra er i dyp takknemlighet, og vi svanene viser vår takknemlighet gjennom vår vakkerhet. Vi vet at de fleste menneskene setter pris på det som er vakkert. Men vi kan også gjenspeile sinnet og frykten i dere (dere = menneskene generelt).

Våg å sette begge bena på land. Våg å stole på støtten som omfavner dere på alle plan.

Våg å stå i deres egen styrke slik den en gang var. Ikke la dere sitte fast som frosne fugler på isen.

 

 

(Det blir stille, og jeg spør om svanen vil si noe mer)

Les barna slik dere leser oss. De innehar stor kunnskap som de selv ikke er bevisst, men som ligger i deres energifelt. De viser den opprinnelige selvstendighet og åpenhet. Det er bare de som lukker igjen, som ikke ser annet enn det forskningen og utviklingen har sagt de skal se. Hva de er og kan.

 

 

Åpne opp - og hent informasjon, kunnskap og hjelp dere vanligvis ikke ville sett! Vær nysgjerrig! Løft begge bena opp på land! Om du velger å vente til vannet er tint - eller om du vil bryte isen - det er opp til deg, ditt valg. Det har det alltid vært…


 

bottom of page