Velkommen til Humanimal Care

På denne hjemmesiden kan du lese om hva Humanimal Care brenner for,- nemlig å hjelpe dyr og mennesker i balanse gjennom arbeid med dyrekommunikasjon, Dr. Bach's Blomsterremedier m.m.

 

Dyrekommunikasjon

Har du lurt på hva dyret ditt egentlig tenker og føler, om det trives og har det bra? Kanskje du lurer på hvorfor det plutselig begynte å endre adferd? Om dyret fortsatt er med deg etter at det gikk over på 'den andre siden'?
Gjennom dyrekommunikasjon kan svaret komme rett fra kilden,- nemlig fra dyret selv. De viser ubetinget kjærlighet og visdom gjennom dyrekommunikasjon, - de har masse å lære oss!

Under hovedmenyen "Dyrekommunikasjon" finner du informasjon om hva dette går ut på, hva som jobbes med under en kommunikasjon, om etikk og taushetsplikt, hvordan du bestiller en kommunikasjon, og mye mer.

Om Humanimal Care

Humanimal Care har et mål og ønske om å hjelpe dyr og mennesker til helhet og balanse både fysisk, mentalt og åndelig.

Innehaver og lisensiert Dyretolk Karin Elise Hansen driver i hovedsak med Dyrekommunikasjon, som også går inn på blant annet healing og Dr. Bach's Blomsterremedier.
 

Det unike med Humanimal Care er evnen til å se dyret og mennesket i sin helhet, samt tilnærme seg disse med ydmykhet, respekt og god kompetanse innen de aktuelle fagfeltene som i dag både er velkjent, men også mindre utbredt i Norge.

 

Humanimal Care v/Karin Elise Hansen skal bygge en solid plattform med et bredt nettverk og samarbeid med ulike faggrupper og behandlere. Det er et mål å etter hvert kunne tilby mer undervisning og opplæring for å videreformidle verdifull kunnskap.


Humanimal Care er sterkt imot 'konkurranse- mentalitet' og ser heller fordelene med å kunne benytte seg av andres kompetanse. Karin henviser både mennesker og dyr videre til den rette instansen/behandleren når hun selv ikke har kompetanse eller kapasitet. Dette til stor fordel for klienten og/eller dyret.

 

Karin er nøye med å følge sine etiske regler og taushetsplikt. De som kontakter Humanimal Care skal føle seg trygge på det hun gjør, og alle blir møtt med respekt og forståelse. Karin er ydmyk overfor det hun jobber med, og er takknemlige for at nettopp hun har fått evnene og muligheten til å hjelpe mennesker og dyr.

(Les mer om etikk og taushetsplikt her)


 


I navnet 'Humanimal Care' ligger ordene 'Human' (menneske) og 'animal' (dyr). 'Care' er med fordi mitt ønske er å hjelpe både mennesker og dyr. Jeg valgte dette navnet fordi jeg ville finne noe som dekket kundegruppen og de ulike behandlings-formene. Da 'Humanimal Care' ramlet inn i hodet mitt etter lang fundering var jeg aldri i tvil om at det var riktig for meg.

Så til tross for enkelte kommentarer på at det kan være vanskelig å uttale, så er jeg tilfreds med valget jeg gjorde.

 

TILBAKEMELDING

"Dette var en flott kommunikasjon, hvor jeg gjenkjente valpens nydelige personlighet. Det var en utfyllende og detaljert kommunikasjon".

—  Hilde

 

Kontakt:

Humanimal Care         E-post: humanimalcare@outlook.com         Tlf.: +47 911 79 788

Åpningstider: mand.–torsd., kl. 10-17. Fred., kl. 10-15. Helger, kontakt pr. e-post, eller etter avtale.

  • Facebook - White Circle

Følg oss

2020 Copyright Humanimal Care. All rights reserved.

 

Created with Wix.com

Logo & Webdesign: Karin Elise Hansen
Photos: Private/Shutterstock.com/Pixabay.com/Pexels.com